4 Comments

Ja vi har väl sätts på ”Little library” då. Bor också i Limhamn. Vad heter du?

Expand full comment

Var bor ni permanent?

Expand full comment